استخدام منشی در شرکت مهندسی

1399-06-26

به منشی خانم خوش برخورد و آراسته در شرکت مهندسی با حقوق عالی نیازمندیم محل شرکت: عفیف آباد تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09168

گزارش آگهی

گزارش آگهی