استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت همکاری در آژانس زیتون

1399-06-26

استخدام تعدادی راننده منظم با اتومبیل مدل بالا جهت همکاری در آژانس زیتون با زنگ خور بالا

قم
اطلاعات تماس

*******09100

گزارش آگهی

گزارش آگهی