استخدام مهندس مکانیک

1399-06-26

استخدام یک نفر مهندس مکانیک مجرب جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد ماهیانه ثابت

شیراز
اطلاعات تماس

*******09177

گزارش آگهی

گزارش آگهی