استخدام منشی برای کارگاه تولیدی

1399-06-24

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا برای کارگاه تولیدی در دروازه شمیران با حقوق 1.800 ساعت کار از 10 تا 19 تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09213

گزارش آگهی

گزارش آگهی