استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک کلینیک زیبایی پوست

1399-06-24

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه و با تجربه کاری مفید در زمینه زیبایی پوست جهت همکاری در یک کلینیک زیبایی پوست فعال با محیط کاری حرفه ای

مشهد
اطلاعات تماس

*******09358

گزارش آگهی

گزارش آگهی