استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک کلینیک زیبایی

1399-06-24

استخدام یک نفر پزشک عمومی دارای پروانه شهریار و مسلط به کارهای زیبایی جهت همکاری در یک کلینیک زیبایی فعال با درآمد ثابت

کرج
اطلاعات تماس

*******09391

گزارش آگهی

گزارش آگهی