استخدام منشی در باشگاه ورزشی

1399-03-16

استخدام منشی آقا، مسلط بر ورد و اکسل جهت پاسخ به تلفن ها، هماهنگی کلاس ها و امور مربوط به ثبت نام در باشگاه ورزشی ساعت کار از 15 تا 24 با حقوق 1.800 محل کار: ونک

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی