استخدام حسابدار ارشد در شرکت تولیدی

1399-06-24

استخدام حسابدار ارشد دارای سابقه کار مرتبط و با مدرک حداقل لیسانس حسابداری در شرکت تولیدی حقوق ثابت و بیمه و مزایای ویژه تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی