استخدام مهندس الکترونیک خانم جهت همکاری در شرکت سریر تصویر فعال

1399-06-23

استخدام تعدادی مهندس الکترونیک خانم با تجربه کاری مناسب و مسولیت پذیر جهت همکاری در شرکت سریر تصویر فعال (جهت هماهنگی لطفا رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید.)

تهران
اطلاعات تماس

*******09026

گزارش آگهی

گزارش آگهی