استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا

1399-06-23

استخدام یک نفر پیک موتوری مجرب جهت همکاری در تهیه غذا با محیط کاری منظم و درآمد مناسب بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09056

گزارش آگهی

گزارش آگهی