استخدام موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری

1399-06-23

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت همکاری در پیک موتوری با زنگ خور خوب و درآمد مناسب

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی