استخدام کارمند در شرکت خدمات کامپیوتری

1399-06-22

استخدام کارمند آقا مسلط بر کامپیوتر و اینترنت در شرکت خدمات کامپیوتری ساعت کار از 9 تا 18 محل کار: پیروزی تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09394

گزارش آگهی

گزارش آگهی