استخدام منشی مدیرعامل در شرکت خصوصی

1399-06-21

به منشی مدیرعامل خانم مسلط بر انجام امور با کامپیوتر دارای فن بیان قوی نیازمندیم ساعت کار از 11 تا 16 تماس بگیرید

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09199

گزارش آگهی

گزارش آگهی