استخدام نگهبان

1399-02-24

استخدام نگهبان بازنشسته جهت کار در مجتمع مسکونی به صورت تمام وقت ( 12 الی 24 )

کرج
اطلاعات تماس

*******09393

گزارش آگهی

گزارش آگهی