استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت آی تی

1399-06-16

استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی مانند c++ تسلط بر مفاهیم مربوطه آشنایی کامل با نرم افزار های طراحی

تهران
اطلاعات تماس

*******caree

*******ار

گزارش آگهی

گزارش آگهی