استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت آی تی

1399-06-16

استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی مانند JAVA تسلط بر نرم افزار های طراحی آشنا با نرم افزار های گرافیکی

تهران
اطلاعات تماس

*******ار

*******09305

گزارش آگهی

گزارش آگهی