استخدام مهندس مکانیک

1399-06-16

استخدام یک نفر مهندس مکانیک مسلط به نرم افزار اتوکد و مسولیت پذیر جهت همکاری با محیط کاری حرفه ای

تهران
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی