استخدام منشی در آموزشگاه زیبایی

1399-06-15

دعوت به همکاری از منشی خانم خوش برخورد و خوشپوش جهت همکاری با آموزشگاه زیبایی از ساعت 14 تا 19 با حقوق 600 تومان آدرس: خ توحید میانی تماس بگیرید

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09331

گزارش آگهی

گزارش آگهی