استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی شایان

1399-06-15

استخدام تعدادی راننده منظم جهت همکاری در تاکسی تلفنی شایان با شرایط کاری مناسب

تبریز
اطلاعات تماس

*******09911

گزارش آگهی

گزارش آگهی