استخدام برنامه نویس حرفه ای و با سابقه مسلط بر نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت آی تی

1399-06-14

استخدام برنامه نویس حرفه ای و با سابقه مسلط بر نرم افزار های برنامه نویسی مانند front end , back end و ... تسلط بر نرم افزار های طراحی پذیرش کارآموز

تهران
اطلاعات تماس

*******tosef

*******ار

گزارش آگهی

گزارش آگهی