استخدام منشی در فروشگاه

1399-06-14

به منشی خانم دارای ظاهر آراسته و موجه و خوش برخورد در فروشگاه نیازمندیم تماس بگیرید 09176079092 ممنون

شیراز
اطلاعات تماس

*******09176

گزارش آگهی

گزارش آگهی