استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

1399-06-14

به تعدادی کارمند اداری آقا حداکثر 40 ساله با ظاهر آراسته و خوش برخورد در شرکت معتبر نیازمندیم تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09369

گزارش آگهی

گزارش آگهی