استخدام منشی در شرکت تجاری

1399-06-13

به منشی خانم جوان و مجرد، خوش برخورد و خوش پوش نیازمندیم ساعت کار از 9 تا 17 با حقوق ثابت و بیمه و مزایای ویژه در محدوده میدان ولیعصر در واتساپ پیام دهید

تهران
اطلاعات تماس

*******09918

گزارش آگهی

گزارش آگهی