استخدام راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت پخش بفهران گستر

1399-06-13

استخدام راننده مجرب با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت پخش بفهران گستر با درآمد ماهیانه 4 میلیون تومان و محیط کاری حرفه ای

آبادان
اطلاعات تماس

*******09165

گزارش آگهی

گزارش آگهی