استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت همکاری در تاکسی سرویس تیک تاک

1399-06-13

استخدام تعدادی راننده منظم و خوش برخورد با اتومبیل مدل بالا جهت همکاری در تاکسی سرویس تیک تاک

آبادان
اطلاعات تماس

*******09160

گزارش آگهی

گزارش آگهی