استخدام مهندس مکانیک و مهندس صنایع

1399-06-13

استخدام مهندس مکانیک و مهندس صنایع با تجربه کاری مرتبط جهت همکاری در شرکت نیرو ساز اراک با درآمد ماهیانه ثابت و بیمه بصورت تمام وقت

اراک
اطلاعات تماس

*******09186

گزارش آگهی

گزارش آگهی