استخدام راننده با وانت مسقف

1399-06-12

استخدام تعدادی راننده مجرب با وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی با شرایط کاری مناسب

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی