استخدام موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری خاقانی

1399-06-12

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت همکاری در پیک موتوری خاقانی با زنگ خور خوب

تبریز
اطلاعات تماس

*******09147

گزارش آگهی

گزارش آگهی