استخدام مهندس مکانیک و مهندس صنایع

1399-06-12

استخدام مهندس مکانیک و مهندس صنایع با تجربه کاری مناسب جهت همکاری با محیط کاری حرفه ای ، درآمد ماهیانه و بیمه ثابت بصورت تمام وقت

اراک
اطلاعات تماس

*******09186

گزارش آگهی

گزارش آگهی