استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا

1399-06-11

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا با محیط کاری منظم و درآمد مکفی بصورت پاره وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09129

گزارش آگهی

گزارش آگهی