استخدام راننده با ماشین جهت همکاری در موسسه اتومبیل کرایه فرهادی

1399-06-11

استخدام تعدادی راننده منظم با ماشین جهت همکاری در موسسه اتومبیل کرایه فرهادی با درآمد خوب بصورت شیفتی

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی