استخدام مهندس نساجی جهت همکاری در کارخانه رنگرزی و سنگشویی

1399-06-11

استخدام مهندس نساجی با تجربه کاری مفید و مسئولیت پذیر جهت همکاری در کارخانه رنگرزی و سنگشویی با درآمد خوب و بیمه

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی