استخدام مهندس برق خانم جهت همکاری در یک دفتر مهندسی

1399-06-11

استخدام مهندس برق خانم آشنا به نرم افزار اتوکد، ورد، اکسل جهت همکاری در یک دفتر مهندسی با درآمد ماهیانه ثابت و محیط کاری حرفه ای

تهران
اطلاعات تماس

*******09121

گزارش آگهی

گزارش آگهی