استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در مطب

1399-06-11

استخدام یک نفر پزشک عمومی دارای پروانه مطب و با تجربه کاری مفید جهت همکاری در یک مطب فعال و شیک

تبریز
اطلاعات تماس

*******09055

گزارش آگهی

گزارش آگهی