استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-03-14

به منشی خانم آراسته و خوش برخورد با حقوق مصوب وزارت کار نیازمندیم در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی