استخدام منشی در کارگاه تولیدی

1399-03-14

به منشی آقا مسلط بر امور اداری و دفتری جهت همکاری با کارگاه تولیدی در محدوده باقر شهر نیازمندیم

تهران
اطلاعات تماس

*******09981

گزارش آگهی

گزارش آگهی