استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت آی تی

1399-06-10

استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی تسلط بر نرم افزار های طراحی آشنایی کامل با نرم افزار های گرافیکی

تهران
اطلاعات تماس

*******ار

*******09213

گزارش آگهی

گزارش آگهی