استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-06-09

استخدام منشی خانم خوش برخورد و با ظاهر آراسته و مسلط بر نرم افزارهای ورد و اکسل در شرکت معتبر در طرشت تماس بگیرید 09351370383

تهران
اطلاعات تماس

*******09351

گزارش آگهی

گزارش آگهی