استخدام نگهبان

1399-02-24

استخدام نگهبان جهت کار در کارخانه تولید پوشاک دارای ضامن معتبر یا سفته با حقوق وزارت کار و بیمه جای خواب داخل کانکس به صورت شیفت شب ( 19:30 الی 7:30 )

تهران
اطلاعات تماس

*******09216

گزارش آگهی

گزارش آگهی