استخدام منشی در کارگاه تولیدی

1399-06-08

به منشی با روابط عمومی بالا در کارگاه تولیدی از ساعت 8 تا 17 با حقوق ثابت 1.500 و بدون بیمه نیازمندیم در صورت تمایل به آدرس درج شده مراجعه فرمایید

مشهد
اطلاعات تماس

*******خی

گزارش آگهی

گزارش آگهی