استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1399-06-08

به منشی خانم اراسته و مرتب با روابط عمومی بالا و مسلط بر ورد و اکسل در شرکت بازرگانی نیازمندیم حقوق 1.600 در واتسپ پیام دهید ممنون

مشهد
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی