استخدام نظافتچی خانم

1399-02-24

استخدام نظافتچی خانم جهت کار در شرکت بازرگانی با حقوق وزارت کار

تهران
اطلاعات تماس

*******09058

گزارش آگهی

گزارش آگهی