استخدام فروشنده خانم

1399-03-14

استخدام فروشنده خانم با سابقه فروشندگی ترجیحا مجرد جهت فروشندگی در زمینه داروهای گیاهی

سنندج
اطلاعات تماس

*******09188

گزارش آگهی

گزارش آگهی