استخدام کارمند در شرکت بازرگانی

1399-06-05

استخدام کارمند خانم مسلط بر word و excell در شرکت بازرگانی در غرب تهران در صورت واجد شرایط بودن در واتسپ پیام دهید

تهران
اطلاعات تماس

*******09904

گزارش آگهی

گزارش آگهی