استخدام راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت پخش لبنیات هراز و پنیرهای آلیما

1399-06-05

استخدام تعدادی راننده منظم با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت پخش لبنیات هراز و پنیرهای آلیما با درآمد خوب و مزایا

شیراز
اطلاعات تماس

*******09393

گزارش آگهی

گزارش آگهی