استخدام کارمند در دفتر اداری

1399-06-04

استخدام کارمند خانم مسلط بر کامپیوتر با ظاهر آراسته و موجه در دفتر اداری با حقوق 700 ماهانه آدرس: محدوده مشتاق سوم تماس بگیرید

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09138

گزارش آگهی

گزارش آگهی