استخدام دستیار دندانپزشک جهت همکاری در یک کلینیک دندانپزشکی فعال

1399-06-04

استخدام یک نفر دستیار دندانپزشک با تجربه و آشنا به امور دندانپزشکی جهت همکاری در یک کلینیک دندانپزشکی فعال با محیط کاری عالی

کرج
اطلاعات تماس

*******09124

گزارش آگهی

گزارش آگهی