استخدام مهندس مکانیک جهت همکاری در یک شرکت معتبر تولیدی

1399-06-03

استخدام مهندس مکانیک با تجربه جهت همکاری در یک شرکت معتبر تولیدی با محیط کاری حرفه ای و درآمد ماهیانه ثابت

تهران
اطلاعات تماس

*******09032

گزارش آگهی

گزارش آگهی