استخدام منشی در مطب دندانپزشکی

1399-03-13

استخدام منشی منظم و خوش برخورد جهت کار در مطب دندانپزشکی جهت پذیرش و نوبت دهی بیماران با حقوق مناسب آدرس: محدوده تجریش

تهران
اطلاعات تماس

*******09052

گزارش آگهی

گزارش آگهی