استخدام موتورسوار جهت همکاری در یک پیک موتوری

1399-06-02

استخدام تعدادی موتورسوار با تجربه و مسُولیت پذیر جهت همکاری در یک پیک موتوری فعال با زنگ خور خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی